รับติดตั้งโครงและมุงหลังคา

...Install the frame and roof